Team&Members

C hairman/Director       Yinya Jonsson Li

Executive Chair/Deputy Director            Steven Hu

Secretary in General     Ying Wang

Deputy Director for Foreign and Common Wealth    Cliff Woo

Standing Executive Committee Member

Yinya Jonsson Li, Ying Hang Lam, Miao Wang, Sandy Xia, Qi Fan,  Cliff Woo, Han Yu

Honorary Executive Committee Member

Christian Vinante Giovannini, Maurisa Coleman

Committee Member

Alfra Tang, Jia Liu, Yu Han, Leo Zhang, Xiang Fang, George Meng, Tuobin Zhao, Shijing Guo

Assistant to President

Johnny Cheung, BC Nie, Rui Zhan, Charles Lau, Tao Chen

 

OFFICIAL EMAIL ADDRESS 官方电邮:bigbenaward@sina.com, bcyf.uk@googlemail.com

 

Member:

Mengbo Luo, Shuang, Zhang, Fan Wu, Lizhen Sun, Chao Wang, Yingcai Chen, Yanli Zhou,Qinghui Yang, Qi Wang, Chunying Zhang, Sijia Jiang, Wen Jia, Hong Li, Changji Qian, Chaoyang Li , Weiping Cao, Bin Xi, Xiao Hu, Zexin Ma, Jianhua Huang,  Bingfei Wu, Haoyu Huang, Chaojung Chen, Yinghan Chen, Chiawei Chang, Yenlin Chen, Haoyu Huang, Yenlin Chen, Hsinyu Lin, Tsu-Tian Lee, Chih-Chung Kao, Shinq-Jen Wu, Hsin-Han Chiang, Jau-Woei Perng, Tsu-Tian Lee, Fang-Rong Hsu, Min-Chieh Kuo, Hwan-You Chang, Wei-Chung Shia, Wei-Hsin Chen, Chai-Wei Chang, Chih-Chun Liu, Yelin Chen, Chaoping Chen, Chungchen Qiu, Chorng-Yann Su, Yeliu Chen, Yuansi Chen, Chaoting Heng, Binfeng Wu, Tsen-Wei Chang, Jau-Woei Perng, Haiyang Chen, Caoqing Chen, TiYu Liao, Shisen Wu, Tuti Li, Jao-Hwa Kuang, Chaolin Li, Bintian Liu, Heliu Zhao, Chenjin Sun, Tonglen Qian, Binghe Zhou, Chaoting Zou, Laixin Lin, Allen C.-H. Wu, Bingbing Chen, Yingleng Chen, Yuxin Tong, Junping Zheng, Chutian Wang, Margaret Cheng, Agnes Chow Ding, Ventus Lau Wing, Chan Yuen Long, Yue Gao, Song Jiang, Shuo Lin, Minxing Lin, Rongyu Fang, Qiying Zhao, Qianyu Fang, Hanzhong Chen, Fei Gao, Emma Cheung……